Förskolan Kulskolan
Som medvetet arbetar med Kropp & Knopp, MI, vilket möjliggör ett individanpassat lärande.
Föregående bild
Nästa bild

Bobbo Education, NLP för barn

Vad är Bobbo Education, NLP för barn?

Neuro – våra sinnen och hur vi väljer att filtrera information och skapa förståelse i huvudet.
Lingvistisk – vår hantering av språket, både när vi kommunicerar med andra och med oss själva.
Programmering – våra mönster. Vad styr mig egentligen när jag lyckas?
Hur gör jag?

Neurolingvistisk programmering är en träningsmodell för att utveckla vårt verbala samt icke-verbala språk samt förändra våra invanda mönster och reaktioner. Bobbo Education, NLP för barn består av en uppsättning kraftfulla samt enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling samt kommunikation.

Bobbo Education, NLP för barn grundtaganden

 • Kartan är endast din verklighet.
 • Innebörden av din kommunikation är den respons du får.
 • Varje individ har resurser för att göra egna önskade förändringar.
 • Det finns en positiv intention bakom varje beteende för individen som utför.
 • Vi misslyckas först när vi slutar försöka, innan dess är varje resultat av våra handlingar feedback.
 • F2 Förutsätt framgång.
  Om det du gör fungerar mindre bra, gör annat.
  Allting skapas två gånger – en gång i tanken och en gång i verkligheten.

Genom att ställa frågor som:

 • Hur tänkte Du?
 • Vad vill Du?
 • Vad får Dig att….
 • Hur känns det när…

Hjälp med att bygga problemlösningstänk

Hjälp att bygga empati

Hjälp att bygga en god självkänsla

Hjälp att bygga en förståelse av "Hur blev det"