En dag på Kulskolan

07.15 serveras frukost.

Från det att förskolan öppnar fram till 09.00 arbetar/leker barnet med det som just nu intresserar barnet.

09.00 till ca 09.10 storsamling med alla barn på förskolan.

Ca 09.10 – 09.30 beroende på ålder temasamling, med fruktstund.

09.45 – 11.00 leker barnen ute.

11.30 är det lunch.

Efter lunch sover de yngsta utomhus under tak i sina vagnar. Övriga barn har uppevila där vi lyssnar på saga samt lugna aktiviteter.

13.15 – 14.30 aktiviteter ute eller inne.

14.30 är det mellanmål ute eller inne.

15.00 – 17.00 utelek eller innelek.

Frukt 16.30 – 17.00 och fram tills respektive förskola stänger är det innelek eller ute.