Förskolan Kulskolan
Som medvetet arbetar med Kropp & Knopp, MI, vilket möjliggör ett individanpassat lärande.
Previous slide
Next slide

Kulskolans ämnen

Matematik: Begreppsbildning dvs siffror samt räkneramsan.

Engelska: Engelska är ett språk som många barn kommer i kontakt med, Kulskolan tar tillvara på barnets nyfikenhet samt lust att lära.

Språk: Ljudlära, ordförråd, grammatiskt riktigt tal, sammanhängande tal och bokstäver.

Djur / Natur: Kunskap om djur och dess hantering. Ge inblick i olika företeelser i naturen.

Musik: Stimulera det auditiva lärandet.

Skapande / bild: Utveckla barnets estetiska sinne.

Rörelse / yoga / gymnastik: Främja det kinestetiska lärandet. Stärka barnets självförtroende.

Bobbo Education, NLP för barn: Hur når jag mina mål? Kommunikationens betydelse.

Teknik / konstruktion: Möjlighet undersöka sin omgivning och vardagsfenomen. Skapa nyfikenhet.

Lärandet: Kulskolans temasamlingar möjliggör lärandet genom sin lekfulla utformning.

Utevistelse: Alla sinnena stimuleras genom det som naturen erbjuder. Genom att leka det som naturen erbjuder stimuleras barnets fantasi samt att den verbala utvecklingen stimuleras.

DjurPedagogik: Flera studier visar att djur ökar den sociala kompetensen. Att få utvecklas känslomässigt tillsammans med djur innebär att upptäcka sina egna känslor, förstå sig själv samt hur relationer och kommunikationen fungerar.