Förskolan Kulskolan
Som medvetet arbetar med Kropp & Knopp, MI, vilket möjliggör ett individanpassat lärande.
Previous slide
Next slide

KULpEDAGOGIK

Kreativitet & Kunskap
Uppmuntra & Utveckla
Leka & Lära
=
KULpEDAGOGIK

Multipla Intelligenserna, MI.
Bobbo Education, NLP för barn ett förhållningssätt för effektivare kommunikation.
Kompetenta barnet.
DjurPedagogik.

Förskolan arbetar aktivt samt medvetet med lärandet på ett strukturerat, individanpassat samt lekfullt sätt varje dag i våra temasamlingar.
De multipla intelligenserna är metod för att följa LpFö.