Förskolan Kulskolan
Som medvetet arbetar med Kropp & Knopp, MI, vilket möjliggör ett individanpassat lärande.
Föregående bild
Nästa bild

Multipla inteligenser

Intelligensen är:

  • Förmåga att använda sitt förstånd, förmåga att lösa problem.
  • Inte en fråga om Hur mycket vi vet utan en fråga om Hur vi uppför oss, när vi inte vet vad vi ska göra. De starka sidorna är till stor del beroende av stimuli, intressen samt kultur. Om man får tillåtelse att utveckla sina starka sidor får man självförtroende och blir öppenhjärtlig samt nyfiken, vilket leder till nya saker i livet.
    Att arbeta med de multipla intelligenserna, MI, innebär att Förskolan Kulskolan accepterar samt är medveten om att varje barn har olika kognitiva profiler. Alltså att varje barn lär på olika sätt.

Förskolan arbetar/leker med 8 utav Gardners teorier nämligen:

1. Lingvistisk intelligens = Språklig förmåga
2. Logisk-Matematisk intelligens = logisk förmåga
3. Spatial intelligens = bild förmåga
4. Kroppslig-Kinestetisk intelligens = kroppslig förmåga
5. Musikalisk intelligens = musikalisk förmåga
6. Interpersonell intelligens = social/människobegåvning
7. Intrapersonell intelligens = reflekterande förmåga
8. Natur-djur intelligens = stor förmåga samt intresse för djur och natur.