Kulskolans förskolor

Kulskolan Karlstad

Gruvplan 43
tel. 054 560 650
öppettider: 06.30 – 18.30

Kulskolan Kil

Villagatan 4
tel. 0554 120 80 / 0554 120 90
öppettider: 06.00 – 18.00

Kulskolan Forshaga

Skivetorpsgatan 7
tel. 0703-05 70 57
öppettider: 06.00 – 18.00

Ni kommer även att träffa vår verkasmhetschef och ägare/grundare Madelene Gavazzeni,
Ekonomichef och ägare Janne Tufvasson,
förskolechef Lovisa Florebrandt och
IT-ansvarig Daniel Upphagen