Förskolan Kulskolan
Som medvetet arbetar med Kropp & Knopp, MI, vilket möjliggör ett individanpassat lärande.
Föregående bild
Nästa bild

Klagomål och förslag på förbättringsåtgärder

Rutiner för klagomålshantering i Förskolan

Viktigt att veta är att vi behandlar både muntliga och skriftliga klagomål enligt samma procedur.

Klagomål ser vi som ett tillfälle att kunna förbättra verksamheten.

Om det är något som mindre motsvarar dina förväntningar eller som du är mindre nöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog på förskolan. Ifall din upplevelse/uppfattning kvarstår efter att du pratat med pedagogerna så vänd dig till förskolerektor. Förskolerektor kontaktar då huvudman/verksamhetschef så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Om din upplevelse/uppfattning kvarstår efter du gått igenom dessa steg och du upplever att ingen förändring har skett vid kontakt med förskolan kan du kontakta kommunen och göra en anmälan via deras hemsida.

Här kan du finna mer information samt blanketter för klagomål och blanketter för förslag på förbättringsåtgärder/förslag på förändringar att skriva ut om du vill skicka in anonymt per post till huvudman för förskolan Kulskolan. Dessa blanketter finns även att finna i en låda i hallen på förskolan.