Förskolan Kulskolan

Förskolan Kulskolan

Välkommen till Förskolan:

  • Som medvetet arbetar med Kropp & Knopp, MI, vilket möjliggör ett individanpassat lärande.
  • Med DJURpEDAGOGIK, hundarna Qing, Queen, Lilla Q, Qulo och Qia samt Bruno och Maja och varje månad besöks 4H gård.
  • Bobbo Education - NLP för förskolor.
Madelene med hundarna.

Barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet!

Självkänslan är det värde vi sätter på oss själva, när Du har en bra självkänsla värderar Du dig själv högt. Det handlar om Hur du mår av att vara den du är.
En god självkänsla är vetenskapen om att du är Älskvärd, Viktig samt Unik genom att vara DU

Barn som tidigt uppfattar sig själv som bra samt viktiga individer växer oftare upp med en starkare tro på sig Själva. De har mindre behov av att imponera samt få bekräftelse av andra för att må bra.
Att kunna hantera livet, känslor samt beslut kommer från en grund av stark självkänsla.

Barn med god självkänsla har lättare:

  • Hitta nya vänner
  • Ta eget ansvar
  • Vara kreativ
  • Prova på nya uppgifter
  • Utmana sig själv
  • Känna ta emot feedback
  • Hjälpa andra utan egen vinning
Kul snurran