Förskolan Kulskolan

KULpEDAGOGIK

Kreativitet & Kunskap
Uppmuntra & Utveckla
Leka & Lära
=
KULpEDAGOGIK


Multipla Intelligenserna, MI.
NLP ett förhållningssätt för effektivare kommunikation.
Kompetenta barnet.
DjurPedagogik

Förskolan arbetar aktivt samt medvetet med lärandet på ett strukturerat, individanpassat samt lekfullt sätt varje dag i våra temasamlingar.
De multipla intelligenserna är metod för att följa LpFö.