Förskolan Kulskolan

Våra förskolor


Kulskolan Karlstad, Gruvplan 43

tel. 054 560 650
öppettider: 06.30 - 18.30

Kulskolan Kil, Villagatan 4

tel. 0554 120 80 / 0554 120 90
öppettider: 06.00 - 18.00

Kulskolan Forshaga, Skivetorpsgatan 7

tel. 0703-05 70 57
öppettider: 06.00 - 18.00

Ni kommer även att träffa vår verkasmhetschef och ägare/grundare Madelene Gavazzeni,
Ekonomichef och ägare Janne Tufvasson, förskolechef Lovisa Florebrandt,
IT-ansvarig Daniel Upphagen samt vaktmästare Dennis Tufvasson.